top of page

Algemene voorwaarden

 

Om de massage/behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij het afnemen van een online training.

 

 

1) Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.

2) Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

3) Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

4) Alle informatie die u tijdens het intakegesprek  en de massage/behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

5) Bij Praktijk Momentje voor Jezelf worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.

6) Bij koorts of griep, mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.

7) Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 100% in rekening gebracht.

8) Het is niet mogelijk om in de praktijk te pinnen. Betaling verloopt contant of middels een betaalverzoek en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.

9) Kadovouchers zijn inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot één jaar na uitgifte.

10) Praktijk Momentje voor Jezelf is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

11) Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Praktijk Momentje voor Jezelf aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de salon te verlaten en zijn niet meer welkom.

12) Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Praktijk Momentje voor Jezelf niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.

13) Bij het afnemen van een online training is de aanschaf persoonlijk en is het verboden om deze informatie door te geven aan derden. Bij overtreding volgt een boete van € 1000,- alsmede een som van € 250,- per dag dat de overtreding voortduurt.

14) Praktijk Momentje voor Jezelf is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat door toedoen van de cursist n.a.v. een online training.

bottom of page