top of page

Natuurgeneeskunde

Powersessie

Natuurgeneeskunde.jpg

Omdat geluk en gezondheid hand in hand gaan.

Bij natuurgeneeskunde gaan we uit van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. De behandelingen zijn gericht op het voorkomen van en/of het genezen van ziekte en stoornissen door ondersteuning van de natuurlijke geneeskracht die in ieder mens en organisme aanwezig is.

Wanneer je in je vinger snijdt, groeit dit vanzelf dicht. Dit is het zelfgenezend vermogen van het menselijk lichaam. Dit gebeurd ook wanneer er intern trauma's plaatsvinden. Na een operatie bijvoorbeeld hersteld het lichaam zich. Echter staat het lichaam vaak onder te veel druk waardoor het genezingsproces niet goed verloopt. Met alle schadelijke gevolgen van dien.

Met natuurgeneeskundige behandelingen versterken we het immuunsysteem en heffen we blokkades op zodat het lichaam zichzelf weer kan genezen. De behandelingen zijn holistisch en gericht op de mens als één geheel. Zo kan pijn in de benen veroorzaakt worden door een blokkade in de billen. Ook kan migraine veroorzaakt worden door een (onbewust) trauma van vroeger.

Tijdens de behandelingen maken we gerbuik van 5 natuurgerichte principes:

  1. energie (zonder energie is er geen mogelijkheid tot herstel),

  2. prikkeloverdracht (het herstel van mentale en fysieke communicatie systemen in het lichaam),

  3. drainage (het verminderen van toxische stoffen in het lichaam en/of de geest),

  4. voeding (goede voeding geeft evenwicht tussen prestatie en welzijn),

  5. levenskunst (bewustmaking van fysieke en mentale processen die ziekte veroorzaken).

Als natuurgeneeskundige bestrijdt ik geen ziekten, maar richt ik mij op het herstel van de gezondheid. Je ontvangt naast de behandelingen ook nieuwe kennis, vaardigheden en bewustwording zodat je op de langere termijn je gezondheid in stand kan houden. Omdat bewustwording ontzettend belangrijk is voor het herstel heb ik een online training ontwikkeld. Hier staat alle belangrijke informatie om bewust, fit en gezond te worden en/of te blijven. 

Ook al niets je eerder heeft geholpen. Ik krijg soms mensen in mijn praktijk die al jaren met klachten rondlopen en die toch na een aantal behandelingen klachtenvrij zijn of een sterke vermindering hebben. Ook heb ik vaak mee mogen maken dat mensen in overleg met hun arts hun medicijnen konden afbouwen.

Effectiviteit
Na 2 behandelingen scoren cliënten gemiddeld 2 punten hoger op levensgeluk op een schaal van 1 tot 10
Na 2 behandelingen scoren cliënten gemiddeld 3 punten lager op pijnklachten op een schaal van 1 tot 10

Specialisaties 

- HSP (hooggevoelige mensen)
- Chronische ziekten
- Fybromyalgie 
- Overgewicht
- Burn - out
- Depressie
- Angstklachten
- Spierklachten
- Hoofdpijn
- Spanningen
- Verstoorde nachtrust
- Verstoord zelfbeeld
- (Long) covid klachten

Een natuurgeneeskundige behandeling is nooit ter vervanging van een medische behandeling maar kan in veel gevallen een waardevolle toevoeging zijn. Praktijk Momentje voor Jezelf stelt geen medische diagnoses en bij grotere gezondheidsproblematiek gaat behandeling in overleg met de behandeld arts.

bottom of page